Produktprioriteringer for krav til miljøvennlig utforming

Produktprioriteringer for krav til miljøvennlig utforming

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Nye produktprioriteringer for miljøvennlig utforming av bærekraftige produkter
(In preparation) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. New product priorities for Ecodesign for Sustainable Products

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.2.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 31.1.2023)

New product priorities for Ecodesign for Sustainable Products

The Commission’s recent proposal on Ecodesign for Sustainable Products aims to make products sold in the EU subject to performance and information-related requirements, to ensure greater sustainability.

The Commission seeks views on the categories of new products and measures to address first, so that it can set priorities transparently and inclusively.

Call for evidence

Feedback period: 31 January 2023 - 12 May 2023

Call for evidence - Ares(2023)693197