Rapport om gjennomføring av forordningen om sikkerhet innen sivil luftfart

Rapport om gjennomføring av forordningen om sikkerhet innen sivil luftfart

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Tredje rapport om gjennomføringen av forordning (EF) nr. 2320/2002 om etablering av felles bestemmelser om sikkerhet innen sivil luftfart

Kommisjonsrapport lagt fram 29.9.2008

Nærmere omtale


Bakgrunn (fra kommisjons, dansk utgave)

Selv om der er sket fremskridt, er terrorisme stadig en trussel mod vort samfund. Civil luftfart er særlig truet og kan være sårbar over for angreb på mange forskellige måder. Kommissionens arbejde for at sikre, at formålstjenlig lovgivning er i kraft og fuldt gennemført i hele Fællesskabet, er derfor stadig af afgørende betydning for en korrekt beskyttelse af EU-borgere. Der kan ikke herske megen tvivl om, at dette arbejde har hjulpet med til at forebygge angreb i den periode, der er dækket af denne rapport. Terrortruslen er imidlertid reel, og det er vigtigt fortsat at være på vagt.

Det er nødvendigt at sikre en effektiv beskyttelse af vore borgere og på samme tid planlægge rammerne for et velfungerende indre luftfartsmarked. I denne sammenhæng kan forordning
(EF) nr. 2320/2002 ses som den første etape af et længere forløb. Planlægningen af det videre forløb skal imidlertid ske under fuldt hensyn til de teknologiske fremskridt, tages op til regelmæssig revision og fremmes på verdensplan gennem internationale forhandlinger. Der må gøres alt for at bistå lufthavns- og luftfartspersonale, minimere ulejligheden for de rejsende og strømline processer under samtidig opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau.

Dette er Kommissionens tredje rapport om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2320/2002, og den omfatter perioden januar-december 2007. Den består af to dele. Første del indeholder en analyse af Kommissionens inspektionsrapporter, der er udarbejdet i 2007, herunder opfølgende foranstaltninger. Anden del redegør for de skridt, der er taget til at rationalisere iværksættelsen af reglerne under større hensyn til passagerernes og branchens behov.

Rapporten bekræfter, at der fortsat er sket fremskridt med gennemførelsen af fælles regler om sikkerhed inden for civil luftfart på et stærkt globalt grundlag – selv om der helt sikkert stadig er plads til forbedringer. Rapporten giver endvidere en detaljeret beskrivelse af Fællesskabets proaktive tilgang til udviklingen af et fleksibelt, praktisk og harmoniseret system, der er udformet med henblik på at lette passager- og fragtbefordringen gennem et sikkert lufthavnsmiljø.