Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2021

Tittel

Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2021

Siste nytt

Notat lagt fram av regjeringen 9.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra utenriksminister Ine Eriksen Søreides innledning til arbeidsprogrammet)

- Dette arbeidsprogrammet viser hvordan vi vil følge opp de viktigste EU-sakene framover, fordi vi er avhengige av og tjent med internasjonale og forutsigbare spilleregler. Og det er nettopp det EØS-avtalen gir oss: forutsigbarhet, felles regler og like rettigheter for norske borgere og norsk næringsliv i hele EØS-området. Mer internasjonalt samarbeid – ikke mindre, fordi vi er bedre sammen, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin innledning til programmet.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Annen informasjon