Situasjonsrapport om europeisk rompolitikk

Tittel

Kommisjonens arbeidsdokument: Situasjonsrapport om europeisk rompolitikk

Status:

Siste nytt

Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 11.9.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I fortsættelse af Rumrådets resolution om den europæiske rumpolitik fra maj 2007 gives der i nærværende rapport et overblik over de vigtigste resultater, der er opnået i det første år af gennemførelsen af den europæiske rumpolitik (ESP), som Europa-Kommissionen og generaldirektøren for Den Europæiske Rumorganisation (ESA) har udarbejdet i fællesskab (KOM(2007) 212). Behovet for en europæisk rumpolitik er også blevet bekræftet af EU's stats- og regeringschefer. EU-medlemsstaterne og ESA lægger vægt på, at man som led i et brugerdrevet initiativ bør give første prioritet til den videre gennemførelse af Galileo- og GMES-programmerne, udviklingen af en strategi for internationale forbindelser i rumsektoren og udviklingen af egnede instrumenter og finansieringsordninger for Fællesskabets foranstaltninger inden for rumfart efterfulgt af bedre koordinering og synergier mellem militære og civile rumprogrammer og teknologier. Rapporten omhandler både de vigtige resultater, der er opnået siden maj 2007, og de videre foranstaltninger, som har prioritet i den kommende periode.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.09.2008