Veikart for maritim fysisk planlegging

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Veikart for maritim fysisk planlegging - Etablering av felles prinsipper i EU

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.11.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Den 10. oktober 2007 vedtog Europa-Kommissionen en blåbog med forslag til en integreret EU-havpolitik [1] samt en detaljeret handlingsplan.[2] Det Europæiske Råd godkendte den integrerede havpolitik og handlingsplanen den 14. december 2007.

Maritim fysisk planlægning (MFP) [3] er et centralt instrument for den integrerede havpolitik. Den hjælper de offentlige myndigheder og interesserede parter med at samordne deres foranstaltninger og optimerer anvendelsen af havarealerne til gavn for den økonomiske udvikling og havmiljøet. Denne meddelelse tager sigte på at gøre det lettere for medlemsstaterne at udvikle MFP og tilskynde til, at den implementeres på nationalt plan og på EU-plan. [4] Den fastlægger en række centrale principper for MFP og forsøger ved hjælp af en debat at tilskynde til, at der udvikles en fælles tilgang blandt medlemsstaterne.

1 KOM(2007) 575.
2 SEK(2007) 1278.
3 Udtrykket maritim fysisk planlægning vil blive benyttet i hele dokumentet, selv om der er en tilbøjelighed til, at forskellige udtryk anvendes synonymt i almindelig praksis, f.eks. af medlemsstaterne. Udtrykket maritim fysisk planlægning foretrækkes for marin fysisk planlægning for at understrege processens holistiske, tværsektorielle tilgang.
4 Meddelelsen er i overensstemmelse med afsnit 3.2 i blåbogen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg