Adgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål: endring til liste over institusjoner