Adgang til markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser