Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser