Adgang til søking i visuminformasjonssystemet (SIS) for å forebygge og etterforske terrorhandlinger