Adgang til søking i visuminformasjonssystemet (VIS) for å forebygge og etterforske terrorhandlinger: anvendelsestidspunkt