Administrative sanksjoner når identifikasjon av storfe ikke kan bevises