Aerosoldirektivet om spraybokser: endringsbebstemmelser (1994)