AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser