Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner