Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer