Animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum: oppheving av visse vedtak (2004)