Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier