Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/754/EU av 22. november 2011 om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll av påbudet om ansvarsforsikring

Commission Implementing Decision 2011/754/EU of 22 November 2011 on the application of Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles

Siste nytt

EØS-komitevedtak 13.7.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Den 30. maj 2002 blev der indgået en aftale (herefter »aftalen«) mellem de nationale forsikringsbureauer i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes medlemsstater og andre associerede stater. I henhold til aftalen har hvert nationalt bureau forpligtet sig til i overensstemmelse med det pågældende lands regler om lovpligtig ansvarsforsikring at behandle de skadestilfælde, der forekommer på landets område og er forvoldt af forsikrede eller uforsikrede køretøjer, der normalt er hjemmehørende i en af de andre medlemsstater eller i Cypern, Island, Kroatien, Norge, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.

(2) I Kommissionens beslutning 2003/564/EF af 28. juli 2003 om anvendelse af Rådets direktiv 72/166/EØF om kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer hedder det, at fra den 1. august 2003 afstår medlemsstaterne fra at gennemføre kontrol med ansvarsforsikringen for motorkøretøjer, der normalt er hjemmehørende på en anden medlemsstats territorium eller på Tjekkiet, Kroatien, Cypern, Ungarn, Island, Norge, Slovakiet, Slovenien og Schweiz' territorier.

(3) Aftalen blev udvidet med et tillæg nr. 1 til at omfatte bureauerne i Estland, Letland, Litauen, Malta og Polen. I Kommissionens beslutning 2004/332/EF af 2. april 2004 om anvendelse af Rådets direktiv 72/166/EØF om kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer hedder det, at fra den 30. april 2004 afstår medlemsstaterne fra at gennemføre kontrol med ansvarsforsikringen for motorkøretøjer, der normalt er hjemmehørende i Estland, Letland, Litauen, Malta og Polen.

(4) Aftalen blev udvidet med et tillæg nr. 2 til at omfatte bureauet i Andorra. I Kommissionens beslutning 2005/849/EF af 29. november 2005 om anvendelse af Rådets direktiv 72/166/EØF om kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer hedder det, at fra den 1. januar 2006 foretager medlemsstaterne ikke længere kontrol af ansvarsforsikring i forbindelse med køretøjer, der normalt er hjemmehørende i Andorra.

(5) Aftalen blev udvidet med et tillæg nr. 3 til at omfatte bureauerne i Bulgarien og Rumænien. I Kommissionens beslutning 2007/482/EF af 9. juli 2007 om anvendelse af Rådets direktiv 72/166/EØF om kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer hedder det, at fra den 1. august 2007 foretager medlemsstaterne ikke længere kontrol af ansvarsforsikring i forbindelse med køretøjer, der normalt er hjemmehørende i Bulgarien og Rumænien. Den 29. maj 2008 konsoliderede de nationale forsikringsbureauer aftalen og integrerede tillæg nr. 1-3.

(6) Den 26. maj 2011 underskrev forsikringsbureauerne i medlemsstaterne samt i Andorra, Island, Kroatien, Norge og Schweiz tillæg nr. 1 til den konsoliderede aftale, så den blev udvidet til at omfatte Serbiens nationale forsikringsbureau. I tillægget fastlægges praktiske foranstaltninger til ophævelse af forsikringskontrol af køretøjer, der normalt er hjemmehørende i Serbien, og som er omfattet af aftalen.

(7) For køretøjer, som normalt er hjemmehørende i Serbien, er alle betingelser for ophævelse af kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer i overensstemmelse med direktiv 2009/103/EF dermed opfyldt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.11.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 536-537
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
13.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0754
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro