Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering)