Arbeidstakeres rett til å bli værende på et medlemslands territorium etter endt yrkeskarriere

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 635/2006 av 25. april 2006 om opphevelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/70 av 29. juni 1970 om arbeidstakeres rett til å bli værende på et medlemslands territorium etter endt yrkeskarriere

Commission Regulation (EC) No 635/2006 of 25 April 2006 repealing Regulation (EEC) No 1251/70 on the right of workers to remain in the territory of a Member State after having been employed in that State

Nærmere omtale

Innholdet i Kommisjonsforordning 1251/70 er tatt inn i Direktiv 2004/38/EF (unionsborgerskapsdirektivet). Forordningen er derfor opphevet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.04.2006
Anvendelsesdato i EU
27.04.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 257-257
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS LI

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R0635
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro