Arbeidstidsdirektivet: revisjonsforslag avsluttet uten enighet