Attestering av byggevarer: elektrisitets-, styre- og kommunikasjonskabler