Attestering av byggevarer: prosedyre for dører, vinduer, lemmer, skodder og porter