Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing