Autorisasjon av personale som gjenvinner visse fluorholdige drivhusgasser fra høyspenningsanlegg