Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg