Avfallsstatistikkforordningen: endringsbestemmelser (2005)