Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående visse blandinger av avfall