Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse