Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår: bestemmelser om foreldelsesfrister for sanskjoner m.m.