Avslag på forlenget godkjenning av S-metolaklor som aktivt stoff i plantevernmidler