Avslag på fornyet godkjenning av indoksakarb som aktivt stoff i plantevernmidler