Avslag på godkjenning av 2-naphthyloxyeddiksyre som virksomt stoff i plantevernmidler