Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler