Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler