Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler