Avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter