Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter