Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser