Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: regler og prosedyrer