Bærekraftig system for matproduksjon

Tittel

(Under vurdering) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om et bærekraftig EU-system for matproduksjon

(Under consideration) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council for a sustainable EU food system

Siste nytt

Notat lagt fram av Kommisjonen 28.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 26.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 28.9.2021)

Dette initiativ har til formål at gøre EU's fødevaresystem bæredygtigt og integrere bæredygtighed i alle fødevarerelaterede politikker.

Det vil fastlægge generelle principper og mål samt krav og ansvar for alle aktører i EU's fødevaresystem.

Mere specifikt vil der blive fastsat regler om:

• bæredygtighedsmærkning af fødevarer

• minimumskriterier for bæredygtige offentlige indkøb af fødevarer

• forvaltning og overvågning

Køreplaner

Feedbackperiode: 28 september 2021 - 26 oktober 2021 (midnat, dansk tid)

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2021)5902055

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet