Behandling av endringer i markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr