Behandling av søknader om overføring av tillatelse til omsetning visse legemidler