Behandling for å drepe levedyktig parasitter i fiskeprodukter til konsum