Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser (2006)