Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om nasjonale referanselaboratorier og spesifisert risikomateriale (2005)