Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer, geiter og storfeembryoer