Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter