Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser