Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser